Phần Mềm Quản Lý Ao Nuôi Vùng Nuôi – Tính Chi phí Giá Thành Ao

Phần
mềm quản lý chi phí và tính giá thành vùng nuôi, ao nuôi Thủy sản
chuyên cho các công ty có nuôi trồng thủy hải sản,
kiểm soát đầu mua nguyên liệu, các chi phí ao nuôi, doanh thu, số lượng con
giống ban đầu, sản lượng thu hoạch và thời gian nuôi.

1.Giải pháp quản lý chi phí tại Ao
nuôi, Vùng nuôi

– Quản lý thu mua nguyên liệu, thức
ăn, thuốc, hóa chất và theo dõi tồn kho. Báo cáo nhập xuất tồn kho; báo cáo tồn
cuối kho.


Phần mềm quản lý vùng nuôi, ao nuôi

giúp quản lý chi phí chung và chi phí đích danh.

·       Quản lý chi phí chung bao gồm: chi phí tiền mặt, chi
phí lãi vay, chi phí tài sản – công cụ dụng cụ, chi phí lương, chi phí khác…

·       Quản lý chi phí đích danh bao gồm: chi phí con giống,
chi phí thức ăn, thuốc, hóa chất

·       Quản lý doanh thu: doanh thu từ việc thu hoạch cá,
doanh thu khác

– Chi phí được quản lý chặt chẽ
trên
phần
mềm quản lý vùng nuôi, ao nuôi

và phân bổ đúng số tiền lại cho từng ao nuôi: chi phí đích danh tại từng ao,
chi phí chung được phân theo tỷ lệ theo cách của từng doanh nghiệp.

– Theo dõi thời gian nuôi và độ
tăng trưởng hàng ngày tại từng ao nuôi.

2.Tính giá thành cho vùng nuôi, ao
nuôi

Phần
mềm quản lý áo nuôi
hỗ trợ tính
giá thành dựa trên chi phí và các khoản giảm trừ chi phí đã được phân bổ. Từ đó
xác định chính xác giá thành cho tôm, cá,..tại từng ao.

– Xác định được lãi, lỗ từng vùng
nuôi, ao nuôi

– Các báo cáo giá thành từng ao
nuôi, kết quả kinh doanh.

________________________

Công
ty TNHH Phần mềm Tri Thức Việt

82
Lê Trung Nghĩa, P.12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Hotline:
028 384 266 98

DĐ:
0938 096 036 (zalo)

Website:
www.ttvsoft.vn

Email:
trithucviet1@yahoo.com