KTOVN.COM l Định nghĩa thế nào là “Sở hữu“ Nền Tảng Cược Thể Thao?

KTOVN.COM l Định nghĩa thế nào là “Sở hữu“ Nền Tảng Cược Thể Thao?
Tổng quan về Cược Thể Thao trong ngành Đặt Cược Trực Tuyến, các bạn sẽ thấy có 2 hình thức:
✅ Thứ nhất: là Nhà Cung Cấp, như SABA.
SABA là Nhà Cung Cấp Cược Thể Thao phổ biến nhất hiện nay mà hầu hết tất cả Nhà Cái đều sử dụng.
➡️ SABA cung cấp Sản Phẩm, và không phải là Nhà Cái. Tức, làm B2B – Business To Business.
✅ Thứ hai: là Nhà Cái, có riêng Sảnh Thể Thao của mình. Như KTO.
➡️ KTO nhận cược trực tiếp từ Người Chơi. Tức, làm B2C – Business To Customer.
#podcast #nhacai #ktochaua #kto #gambling #sportsbetting