Chỉnh lưu SEMIKRON | Đại lý SEMIKRON chính hãng tại Việt Nam – Ms.Châu 0932 600 412

HOANG PHU QUY TECHNOLOGY CO., LTD chuyên  cung cấp Mô đun IGBT SEMIKRON

 SEMIKRON-Viet-Nam  

*Giới thiệu về SEMIKRON:

1954 – Sản xuất chất bán dẫn SEMIKRON đi vào hoạt động

2019 – Với sự ra mắt của nền tảng mô-đun điều khiển SEMiX 6, SEMIKRON trở thành một cửa hàng tổng hợp có danh mục đầu tư bao gồm toàn bộ phạm vi mô-đun tiêu chuẩn của ngành Công nghiệp

2020 – Mở rộng sản xuất tại Trung Quốc với sự ra đời của dây chuyền MiniSKiiP mớ

An toàn và chất lượng là nền tảng của danh tiếng của chúng tôi, mà tôi có thể thể hiện bằng lịch sử thay đổi lâu dài của chúng tôi trong toàn bộ hoạt động kinh doanh sản xuất. Chúng tôi – SEMIKRON là công ty đầu tiên trên toàn thế giới về công nghệ an toàn điện và tin tưởng vào tầm quan trọng của sứ mệnh của chúng tôi.

 Mo-dun-IGBT-SEMIKRON  

*Các dòng chức năng   – Mô đun IGBT SEMIKRON  :

>> Mô-đun IGBT
>> SiC
>> Full SiC
>> Hybrid SiC
>> Mô-đun MOSFET
>> Mô-đun Thyristor / Diode
>> Mô-đun chỉnh lưu cầu
>> IPM
>> IGBT Driver

 Chinh-luu-SEMIKRON-viet-nam  

*Model sản phẩm:

SCR SKKT 162/16 IGBT SKM400GAR12V 1200 V  SKM150GB123D 1200 V
SCR SKKT 57B12 IGBT SKM400GAR176D 1700 V  SKM150GB12T4 1200 V
SKKT253/16E IGBT SKM400GARL066T 600 V  SKM150GB12T4G 1200 V
SKKD100/08E IGBT SKM400GB066D 600 V  SKM150GB12V 1200 V
SKKT42B12E IGBT SKM400GB123D 1200 V  SKM150GB12VG 1200 V
SKKT 27B12 E IGBT SKM400GB125D 1200 V  SKM150GB173D V
SKT 1200/18 E  SKM400GB126D 1200 V  SKM150GM12T4G 1200 V
SKKD162/08 SKM400GB12E4 1200 V  SKM195GAL126D 1200 V
Skiip32NAB12T1 IGBT SKM400GB12T4 1200 V  SKM195GB066D 600 V
Hoàng Phú Quý – nhà cung cấp SEMIKRON chính hãng
SKKH 500/16E SKM400GB12V 1200 V SKM195GB126D 1200 V
SKKT 162/12 E SKM400GB176D 1700 V  SKM200GAL123D 1200 V
SKKT 273/16 E  SKM400GM12T4 1200 V  SKM200GAL125D 1200 V
SKM200GB128D SKM40GD123D 1200 V  SKM200GAL126D 1200 V
SKKD 101/16  SKM450GB12E4 1200 V  SKM200GAL12E4 1200 V
SKKT 106/16 E  SKM500GA123D 1200 V SKM200GAL12T4 1200 V
SKB30/16A1 SKM50GAL123D 1200 V  SKM200GAL173D 1700 V
SKET 330/18E  SKM50GAL12T4 1200 V SKM200GAL176D 1700 V
SKKT 250/18E  SKM50GB063D 600 V SKM200GAR125D 1200 V
SKKT 132/14 E  SKM50GB123D 1200 V SKM200GAR12E4 1200 V
Ms. Châu 0932600412
SKKT 27/14 E  SKM50GB12T4 1200 V  SKM200GAR173D 1700 V
SKT 300/16 E  SKM50GB12V 1200 V  SKM200GARL066 T 600 V
SKT 300/16 E  SKM50GD125D 1200 V  SKM200GB063D 600 V
SKT1800/16E  SKM600GA12E4 1200 V SKM200GB123D 1200 V
SKKT132/14E  SKM600GA12T4 1200 V  SKM200GB125D 1200 V
SKKT250/18E SKM600GA12V 1200 V SKM200GB126D 1200 V
SKET330/18E SKM600GA176D 1700 V SKM200GB12E4 1200 V
SKT 551/18 E SKM600GB066D 600 V SKM200GB12T4 1200 V
SKT 551/18 E SKM600GB126D 1200 V SKM200GB12V 1200 V
…..
IGBT SKM100GAL12T4 1200 V IGBT SKM75GAL063D 600 V IGBT SKM200GB173D 1700 V
IGBT SKM100GB063D 600 V IGBT SKM75GAL123D 1200 V IGBT SKM200GB176D 1700 V
IGBT SKM100GB123D 1200 V IGBT SKM75GAR063D 600 V IGBT SKM200GM12T4 1200 V
IGBT SKM100GB125DN IGBT SKM75GB063D 600 V IGBT SKM22GD123D 1200 V
IGBT SKM100GB12T4 1200 V IGBT SKM75GB IGBT SKM25GAH125D 1200 V
IGBT SKM100GB12T4G 1200 V SKKQ 1200/14E IGBT SKM25GD125D 1200 V
IGBT SKM100GB12V 1200 V SKKT273/16E IGBT SKM300GA123D 1200 V

IGBT SKM100GB176D 1700 V SKKH 72/16E IGBT SKM300GA12T4 1200 V
IGBT SKM100GD063DL 600 V SKKH 57/16E IGBT SKM300GA12V 1200 V
IGBT SKM145GAL123D 1200 V SKKD 81/08 IGBT SKM300GAL063D 600 V
IGBT SKM145GAL176D 1700 V SKM150GB128D IGBT SKM300GAL123D 1200 V
IGBT SKM145GB066D 600 V  SKM150GB128D IGBT SKM300GAL12E4 1200 V
IGBT SKM145GB123D 1200 V SEMIKRON SKM75GB128D IGBT SKM300GAL12T4 1200 V
IGBT SKM145GB176D 1700 V  SKM75GB128D IGBT SKM300GAR063D 600 V
IGBT SKM150GAL12T4 1200 V Semikron SKD51/16 IGBT SKM300GAR12E4 1200 V
IGBT SKM150GAL12V 1200 V  SKD51/16 IGBT SKM300GARL066 T 600 V
HOANG PHU QUY TECHNOLOGY CO., LTD
IGBT SKM150GAR12T4 1200 V Semikron IGBT SKM40GD123D SKM300GB063D 600 V
 SKM40GD123D IPM SKiiP 25ACI12T4V2 1200 V IGBT SKM300GB12T4 1200 V
SKKD 81/08 , 82 A 800V IPM SKiiP 25NABI066V3 600 V IGBT SKM300GB12V 1200 V
Mã hàng: SKKD 81/08 IPM SKiiP 26NABI066V3 600 V IGBT SKM300GBD12T4 1200 V
SKKT323/16E 320A 1600V IPM SKiiP 1013 GB172-2DL V3 1700 V IGBT SKM300GM12T4 1200 V
Mã hàng: SKKT323/16E – [ Semikron IPM SKiiP 1203 GB172-2DW V3 1700 V IGBT SKM400GA123D 1200 V
SKM200GB124D 200A 1200V IPM SKiiP 1213 GB123-2DL V3 1200 V IGBT SKM400GA12E4 1200 V
Mã hàng: SKM200GB124D IPM SKiiP 1513 GB172-3DL V3 1700 V IGBT SKM400GA12T4 1200 V

SKM75GB123D IPM SKiiP 1803 GB172-3DW V3 1700 V IGBT SKM400GA12V 1200 V
Mã hàng: SKM75GB123D – [ Semikron ] IPM SKiiP 1813 GB123-3DL V3 1200 V IGBT SKM400GA173D 1700 V
SKKT162-16E SEMIKRON IGBT IPM SKiiP 1814 GB12E4-3DUL 1200 V IGBT SKM400GAL125D 1200 V
 SKKT162/16E – [ Semikron ] IPM SKiiP 1814 GB12E4-3DUW 1200 V IGBT SKM400GAL12E4 1200 V
MTC 110A 1600V SKKT106/16E IPM SKiiP 1814 GB17E4-3DUL 1700 V IGBT SKM400GAL12T4 1200 V
 SKKT106/16E – [ Semikron ] IGBT SKM300GB066D 600 V IGBT SKM400GAL12V 1200 V
IGBT SKM300GB12E4 1200 V IGBT SKM300GB123D 1200 V IGBT SKM400GAL176D 1700 V
IGBT SKM300GB126D 1200 V IGBT SKM300GB125D 1200 V IGBT SKM400GAR12E4 1200 V
IGBT SKM400GAR12T4 1200 V IGBT SKM400

Thời gian bảo hành : 12 tháng lỗi do nhà sản xuất .

*Chúng tôi – Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà cung cấp SEMIKRON trong nhiều năm qua trên thị trường tự động hóa Việt Nam.

:::::::: Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ :::::::::
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÚ QUÝ
Hotline + Zalo:   0932 600 412 (Ms. Châu)
Email 1: hoangphuquy.hcm@gmail.com
Email 2: ketoan.hpqtech@gmail.com
Email 3: hoa@hpqtech.com

==> Xem thêm…

==> Xem thêm…