Vôi Công Nghiệp sử dụng cho những ngành nào?

Vôi Công Nghiệp sử dụng
cho những ngành nào?


Vôi Công Nghip được ng dng rng rãi cho các ngành công
nghi
p, nông nghip, lâm nghip như:

      
X lý môi trường chung tri.

       Vôi dùng cho ngành mía
đường.

       Vôi cho x lý nước nuôi trng thy sn, tôm, cá.

       Vôi để x lý rác thi công nghip, rác thi sinh hot, x lý môi trường cng thoát nước, nước thi sinh hot, nước thi công nghip…

      
Vôi dùng trong luyn kim.


—————————————–

Thông tin liên h:

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SN XANH

Nhà máy: KCN Kin Khê – Hà Nam

Hotline, Zalo: 0935
825 689

Website: https://botdahanam.com.vn/