Tuyển sinh khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

 

         

Nhằm đáp ứng
nhu cầu học tập của các cán bộ công chức viên chức, Chúng tôi

xin thông báo
tổ chức các khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính như sau:

1. Mục đích chung của khóa học:

–  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán
bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo
quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

– Chuẩn hóa
ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc
làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

– Chứng chỉ
hoàn thành chương trình ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ
sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

2. Nội dung chương trình:  Thực hiện theo chương
trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2720/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  12 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Đối tượng:
Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp
hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch,
tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình
bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

– Các đối tượng khác theo
quy định của pháp luật.

5. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch
chuyên viên chính
theo
Quy định của Bộ Nội vụ
cấp (Chứng chỉ là điều kiện cần để thi hoặc xét
nâng ngạch trên toàn
quốc).

Chi tiết về khóa học vui
lòng liên hệ:
Hotline/zalo:  0983 86 86 21 (
Cô Nguyệt)

 

 

 

 

 

Quản lý nhà
nước, ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, chuyên viên
chính,