Từ vựng tiếng Hàn về các vật dụng

Từ vựng tiếng Hàn về các vật dụng

 •  [jan] – Ly, chén
 • 그릇 [kư-rưt] – Bát
 • 포크 [phô-khư] – Dĩa
 • 젓가락 [chot-ka-rak] – Đũa
 • 숟가락 [sut-ka-rak] – Thìa
 • 코스터 [khô-sư-tho] – Cái lót cốc
 • 물수건[mul-su-kon] – Khăn ướt
 • 앞치마 [ap-chi-ma] – Tạp dề
 • 빨대 [bbal-tê] – Ống hút
 • 오프너 [ô-phư-no] – Cái mở nút chai
 • 쟁반 [jeng-ban] – Cái khay
 • 높은의자 [nô-pưn-ưi-ja] – Ghế cao dành cho trẻ em ngồi ăn
 • 성냥 [song-nyang] – Diêm
 • 라이터 [ra-i-tho] – Cái bật lửa
 • 재떨이 [jê-tto-ri] – Cái gạt tàn
 • 불판 [bul-phan] – Vỉ nướng
 • 연탄 [yon-than] – Than
 • 집게 [jip-kê] – Kẹp gắp thịt
 • 가 위 [ka-wi] – Kéo