Tiếng hàn tại atlantic đại đồng-đồ gỗ

1

접자 (N

Thước gập

언제든지 아저씨는 접자를 가져갔어요.

Lúc nào chú ấy cũng
mang cái thước gập bên mình

2

3

실톱 (N)

Cưa xoi

4

나무어)

Gỗ

책상은 나무로 만들었습니다

Cái bàn này làm bằng
gỗ

5

연장코드 (N

Dây nối

우리는 길고 좋은 연장코드가 필요합니다.

Chúng tôi cần dây
nối dài và tốt hơn

6

코센트 (N)

Công tắc

코세트를 여세요.

Hãy bật công tắc lên

7

풀먹이는 스프레이를 썼어요.

Tôi đã dùng hết cái
bình xịt đó

22

백열전구어)

Bóng đèn sợi đốt

백열전구의 성능이 건강하지

않아요

Công suất của bóng
đèn sợi đốt không lớn lắm

23

종이수건 (N)

Giấy vệ sinh

그가게가 종이수건을 팔았어요

Cửa hàng đã bán hết
giấy vệ sinh

24

건조기어)

Máy sấy

휴대폰은 물에 빠져서 건조기를 써야합니다

Vì máy điện thoại
của tôi bị rơi xuống nước nên phải dùng máy sấy

25

세탁용세 (N)

Bột giặt máy

세탁할때는 세탁용세제가 제일 좋아요.

Khi giặt quần áo
bằng máy thì dùng bột giặt là tốt nhất

HOTLINE: 0865.364.826

ĐỐI DIỆN CÂY XĂNG HÚC-ĐẠI ĐỒNG-TIÊN DU-BẮC NINH