[THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO – FINANCIAL ACCOUNTING & SALES IN SAP S/4HANA]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO SAO ONLINE 

MODULE FINANCIAL ACCOUNTING & SALES IN SAP S/4HANA


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

🌱1. Mr. Nguyễn Duy Nhất (GĐ Trung tâm Business Intelligence Research Lab, UEL), Email: nhatnd@uel.edu.vn, ĐT: 0903.634.511.

🌱2. Ms. Võ Thị Tình (Business Manager, Công ty TNHH Abeo Việt Nam), Email: tinhvt@abeoinc.com, ĐT: 0981.861.014

Khóa học “ ERP Consultant Journeys with SAP S/4HANA” được tổ chức bởi UEL (Trường Đại học Kinh tế – Luật) & Abeo (Abeo International) với sự cấp phép của SAP Training and Adoption Asia (training.sap.com). Chúng tôi thông báo mở tuyển sinh học phần M02/M03 –  Financial Accounting in SAP S/4HANA Sales in SAP S/4HANA.

Tham gia khóa học bạn có cơ hội đạt chuỗi chứng chỉ toàn cầu SAP Global Certification về SAP S/4HANATổng quan SAP S/4HANA, Finance, Sales, Procurement, Production, Quality Management, Development và HANA Modeling,…

>>> Đăng ký học tại: https://bitly.com/sapconsultantjourneys


📝 Học phần M02: Financial Accounting in SAP S/4HANA & Sales in SAP S/4HANA


🏅 M02 tập trung vào chứng chỉ SAP Global Certification TS4FI tại cutt.ly/amBpBaX, với các nội dung chính gồm:

☑️ Financial Closing

☑️ General Ledger Accounting

☑️ Accounts Payable & Accounts Receivable

☑️ Asset Accounting

☑️ Organizational Assignments and Process Integration

☑️ FI configuration


📝 Học phần M03: Sales in SAP S/4HANA


🏅 M03 tập trung vào chứng chỉ SAP Global Certification TS462 tại cutt.ly/YmBp2LE

☑️ Sales process and Analytics,

☑️Sales, Billing, Shipping, Pricing customizing

☑️ Availability check and Advanced ATP (Available-to-Promise)

☑️Master data & Organizational structures in Sales

☑️SD configuration.

Tổng quan về lộ trình khóa học SAP