Tác dụng phụ của thuốc hepbest 25mg mylan điều trị viêm gan B

Thuốc Hepbest 25mg được sử dụng qua đường uống đạt Cmax= 0.48
giờ. Thuốc liên kết protein huyết tương đạt 80% có hiệu quả điều trị. Thuốc
hepbest mylan chủ yếu chuyển hóa ở gan chỉ có 1% thải trừ qua thận nên không
gây tác dụng trên thận.

Các thử nghiệm độc
tính cũng đã chỉ ra rằng các ảnh hưởng trên xương của thuốc Tenofovir
Alafenamid 25mg giảm 4-5 lần so với Tenofovir Disoproxil Fumarate 300mg.

Thuốc Hepbest 25mg không gây đột biến hoặc gây bệnh trong các
xét nghiệm gây độc gen thông thường.

Các nghiên cứu độc
tính trên sinh sản cho thấy thuốc hepbest mylan không gây ảnh hưởng đến các chỉ
số giao phối và khả năng sinh sản. Tuy nhiên cũng nên chú ý khi việc mang thai
trong thời gian đầu điều trị viêm gan B bằng thuốc Hepbest.

3. Thuốc Hepbest 25mg điều trị ở cả bệnh nhân suy gan và suy thận

Thuốc
Hepbest 25mg
là thuốc điều trị
viêm gan B hiệu quả và an toàn nên hầu như trong các trường hợp bệnh nhân suy
gan, suy thận đều dùng được và không cần phải điều chỉnh liều dùng.

Thuốc Hepbest 25 cũng
được sử dụng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên hoặc cân nặng dưới 35mg.

Thuốc Hepbest 25mg giá bao nhiêuThuốc Hepbest 25mg giá bao nhiêu