Sale đầu tuần, Samsung Tab S8 Chỉ còn 13.990 triệu tại Thủ Đức