Roler đầu băm đá

Con lăn gai dùng cho đầu băm đá, bê tông

Xuất xứ : Trung Quốc