Phát triển văn hóa doanh nghiệp là gì?

Văn hoá doanh nghiệp là gì? 10 ví dụ xây dựng văn hóa công ty thành công -  Đinh Trung Thành 

1.       Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp
tập hợp các giá trị, kỳ vọng và thông lệ hướng dẫn và thông báo cho các hành động
của tất cả các thành viên trong nhóm. Hãy coi đó là tập hợp những đặc điểm tạo
nên công ty của bạn. Một nền văn hóa tuyệt vời thể hiện những đặc điểm tích cực
dẫn đến cải thiện hiệu suất, trong khi một nền văn hóa công ty không hoạt động
tốt mang lại những phẩm chất có thể cản trở ngay cả những tổ chức thành công nhất.

– Một nền văn hóa doanh nghiệp tuyệt vời là chìa khóa để
phát triển những đặc điểm cần thiết cho sự thành công trong kinh doanh. Và  sẽ thấy tác động của nó ở điểm mấu chốt của
mình: các công ty có nền văn hóa lành mạnh có khả năng tăng trưởng doanh thu từ
15% trở lên trong ba năm cao hơn 1,5 lần và có khả năng tăng trưởng cổ phiếu
đáng kể cao hơn 2,5 lần trong cùng thời kỳ. Mặc dù vậy, chỉ 31% các nhà lãnh đạo
nhân sự tin rằng tổ chức của họ có văn hóa cần thiết để thúc đẩy hoạt động kinh
doanh trong tương lai và không có nhiệm vụ dễ dàng – 85% các tổ chức thất bại
trong việc chuyển đổi văn hóa của họ.

 

– Đây là hướng dẫn toàn diện để biến văn hóa trở thành sức mạnh
chính của doanh nghiệp đó,  từ văn hóa là
gì và tại sao điều quan trọng đối với một lộ trình mà bạn có thể tuân theo để tạo
ra một nền văn hóa mang lại kết quả theo thời gian.

 

– Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của
doanh nghiệp đó, từ đúng giờ và giọng điệu đến các điều khoản hợp đồng và lợi
ích của nhân viên. Khi văn hóa nơi làm việc phù hợp với nhân viên thì họ có nhiều
khả năng cảm thấy thoải mái, được hỗ trợ và đánh giá cao hơn. Các công ty ưu
tiên văn hóa cũng có thể vượt qua những thời điểm khó khăn và những thay đổi trong
môi trường kinh doanh và trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Văn hóa là một lợi thế quan trọng để thu hút nhân tài và vượt
trội hơn đối thủ. 77% người lao động xem xét văn hóa của công ty trước khi nộp
đơn và gần một nửa số nhân viên sẽ rời bỏ công việc hiện tại để có cơ hội được
trả lương thấp hơn tại một tổ chức có văn hóa tốt hơn. Văn hóa của một tổ chức
cũng là một trong những chỉ số hàng đầu đánh giá sự hài lòng của nhân viên và
là một trong những lý do chính khiến gần 2/3 (65%) nhân viên tiếp tục làm việc.

 

2.       Các đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp

11 cuốn sách hay về văn hóa doanh nghiệp đầy thú vị và đáng học hỏi -  Readvii

– Văn hóa của mỗi doanh nghiệp đều khác nhau và điều quan trọng
là phải giữ lại những gì làm cho công
ty của bạn trở nên độc đáo
. Tuy
nhiên, văn hóa của các tổ chức hoạt động hiệu quả cao luôn phản ánh một số phẩm
chất nhất định mà bạn nên tìm cách trau dồi:

 

– Sự liên kết xuất hiện khi các mục tiêu của công ty và động
lực của nhân viên đều kéo theo cùng một hướng. Các tổ chức đặc biệt làm việc để
xây dựng sự liên kết liên tục với tầm nhìn, mục đích và mục tiêu của họ. Niềm
tin là yếu tố quan trọng đối với một tổ chức. Với văn hóa tin tưởng, các thành
viên trong nhóm có thể thể hiện bản thân và dựa vào sự hỗ trợ của người khác
khi họ thử điều gì đó mới.

– Hiệu suất là yếu tố then chốt, vì các công ty lớn tạo ra một
nền văn hóa có nghĩa là kinh doanh. Trong những công ty này, các nhân viên tài
năng thúc đẩy nhau để vượt trội, và như đã trình bày ở trên, lợi nhuận và năng
suất cao hơn chính là kết quả.

– Khả năng phục hồi là phẩm chất quan trọng trong môi trường
năng động cao, nơi sự thay đổi diễn ra liên tục. Một nền văn hóa kiên cường sẽ
dạy các nhà lãnh đạo dễ dàng theo dõi và ứng phó với sự thay đổi.

– Làm việc nhóm bao gồm sự hợp tác, giao tiếp và tôn trọng giữa
các thành viên trong nhóm. Khi mọi người trong nhóm hỗ trợ lẫn nhau, nhân viên
sẽ hoàn thành nhiều việc hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm việc đó.

 

– Sự chính trực, giống như sự tin tưởng, là yếu tố quan trọng
đối với tất cả các nhóm khi họ dựa vào nhau để đưa ra quyết định, diễn giải kết
quả và hình thành quan hệ đối tác. Trung thực và minh bạch là những thành phần
quan trọng trong khía cạnh này của văn hóa. Đổi mới giúp các tổ chức tận dụng tối
đa các công nghệ, tài nguyên và thị trường sẵn có. Văn hóa đổi mới có nghĩa là
bạn áp dụng tư duy sáng tạo vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp, ngay cả
các sáng kiến văn hóa.

– Sự an toàn về tâm lý cung cấp sự hỗ trợ mà nhân viên cần để
chấp nhận rủi ro và cung cấp phản hồi trung thực. Hãy nhớ rằng tâm lý an toàn bắt
đầu ở cấp độ nhóm, không phải cấp độ cá nhân, vì vậy các nhà quản lý cần đi đầu
trong việc tạo ra một môi trường an toàn, nơi mọi người cảm thấy thoải mái khi
đóng góp.