PHẦN MỀM VẬN CHUYỂN LOGISTICS

Phần mềm quản lý vận chuyển
TTV_Log 2022.Net là một ứng dụng được thiết kế và xây dựng dựa vào đặc trưng
ngành vận chuyển và giao nhận quốc tế. Phần mềm hỗ trợ quản lý công việc từ
khâu nhận booking đến khi hoàn tất chứng từ và các yêu cầu hỗ trợ công tác phục
vụ khách hàng.

I.Chức
năng chương trình         

1.  Quản lý đơn hàng –
Booking

–   Lập đơn hàng, cập nhật thông tin liên quan đến
đơn hàng như khách hàng, số cont, số seal, cảng đi, cảng đến, các chi phí dự kiến
cho đơn hàng…

–  Theo dõi tình trạng đơn hàng, và báo cáo thống
kê tiến độ hoàn thành đơn hàng.

2. Quản lý chứng từ

–  Nhận yêu cầu từ booking, cập nhật doanh thu,
giá vốn, các chi phí liên quan và lập kế hoạch kinh doanh cho đơn hàng. Tính
lãi lỗ theo số kế hoạch của đơn hàng.

–  Quản lý và phát hành vận đơn, lập các giấy
báo nợ có (debit note, credit note)

–  In các chứng từ cho bộ phận nhập xuất hàng
như giấy báo hàng đến, lệnh giao hàng, giấy ủy quyền..v.v..

–  Quản lý các khoản tạm ứng, dịch vụ theo từng
đơn hàng, đối với hàng vận chuyển bằng xe conts: số xe, khoản chi hộ, chi phí
thường xuyên.

–  Các báo cáo kết quả kinh doanh đơn hàng.

3. Quản lý nghiệp vụ kế toán

–  Phần mềm kế toán có thể kết nối số liệu từ bộ
phận kinh doanh, chứng từ để kiểm tra các khoản doanh thu, chi phí, tạm ứng của
từng đơn hàng và hạch toán số phát sinh thực tế vào sổ sách kế toán.

–  So sánh số phát sinh về doanh thu và chi phí
thực tế kế toán với số liệu kế hoạch của bộ phận chứng từ.

–  So sánh dịch vụ mua ngoài và dịch vụ cung cấp
theo đơn hàng, tính lãi lỗ trên đơn hàng.

–  Theo dõi công nợ, doanh thu, chi phí phát
sinh thực tế cho đơn hàng.

–  Lập các biểu mẫu số sách kế toán, báo cáo thuế,
báo cáo tài chính theo chuẩn của Bộ tài chính.

II.
Ưu điểm:

–     THỪA KẾ SỐ LIỆU: đã nhập từ các bộ phận liên quan, do đó tránh sai
sót, nhầm lẫn, dễ dàng kiểm tra số liệu.

–     TIẾT KIỆM:
nhân lực hậu cần, thời gian, từ đó tiết kiệm chi phí cho DN.

–     BẢO MẬT THÔNG
TIN:
phân quyền người sử dụng
theo đúng công việc, phân quyền chi tiết nhập liệu và xem báo cáo quản trị.

–     LƯU DỮ LIỆU AN
TOÀN:
có hệ thống lưu trữ số liệu
chuyên nghiệp, tránh rủi ro ngay cả khi thay đổi về nhân sự. Hệ thống backup dữ
liệu hoàn toàn tự động nhanh chóng.

–     TƯ VẤN NGHIỆP VỤ
MIỄN PHÍ
: chuyên viên tư vấn của TTVSOFT sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn
người dùng tổ chức công việc, xử lý các nghiệp vụ phát sinh theo đặc thù quản
lý của DN.

Mọi
thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ms.Nguyễn Tú Anh – Sale Management

DĐ:  0909 45 88 00

ĐT: (028) 3842 6697 – 3842 6698

Email: trithucviet1@yahoo.comwww.ttvsoft.vn