Phần mềm quản lý thu mua kết nối cân điện tử, camera, mã vạch hàng hóa

Phần mềm quản lý thu mua kết nối cân điện tử, hình ảnh camera và mã vạch hàng hóa giúp nhà quản trị kiểm soát được quy trình thu mua tại các địa điểm, đại lý ở xa. Sản lượng, hình ảnh cân sẽ được ghi nhận và truyền về tổng công ty nhanh chóng.

– Tại điểm thu mua: bố trí “Cân điện tử, máy quét mã vạch và camera” được kết nối với phần mềm TTV thực hiện thu mua theo nhiều lần cân, đợt cân hàng + áp bảng giá theo thời gian và tính tiền mua hàng

– Lấy dữ liệu: lấy số liệu cân điện tử tại đầu cân nguyên liệu, quét thẻ mã khách hàng, mã hàng, camera sẽ ghi lại hình ảnh (hình ảnh cân, xe, khu vực thu mua) và lưu vào phiếu cân hàng sau mỗi lần cân -> lên phiếu tính tiền mua hàng

– Bộ phận kế toán sẽ ghi nhận được công nợ thanh toán và bộ phận quản lý kho thống kế được sản lượng thu mua trong ngày theo vùng, đầu thu mua.