PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO LẠNH – BARCODE – TÍNH PHÍ LƯU KHO

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO LẠNH
– BARCODE – TÍNH PHÍ LƯU KHO 
 

 • Cập  nhật và xem  báo
  cáo trực  tuyến (online), truy xuất  thông tin mọi lúc,
  mọi  nơi thông
 • Tương thích với nhiều hệ điều
  hành phổ biến như windows 7/8/10, win server
 • Lập trình bằng ngôn  ngữ
  hiện đại Microsoft Visual Studio.Net  và lưu  trữ bằng  SQL
  Server
 • Bảo mật truy cập qua Internet
  an toàn qua 4 thông tin bảo mật: username, password của user, tên database
  và password vào database.
 • Nhập liệu và xem báo báo bằng
  font chuẩn quốc tế Unicode, xuất báo cáo ra excel, word, pdf  nhanh
  trong vòng 3 giây.

CÁC TÍNH NĂNG QUẢN LÝ
TRONG CHƯƠNG TRÌNH

1.PHIẾU NHẬP KHO VỊ TRÍ –
BARCODE

–   Dùng để
nhập hàng vào kho từ sản xuất, từ mua mới, nhập trả lại, bắt buộc nhập theo
vị trí. Giúp việc sắp xếp hàng hóa ngay ban đầu nhập liệu đã có hệ thống. Sau
khi tạo phiếu nhập: có thể IN label để dán lên Pallet, bao gồm thông tin vị
trí, mặt hàng, quy cách, số kiện, số kg.

–  
  Mẫu In Phiếu Nhập Kho-> có thể chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng

2.PHIẾU XUẤT KHO VỊ TRÍ –
BARCODE 

–    Dùng
để xuất hàng từ kho ra như xuất bán, xuất tái chế, kiểm, khác…

–   
Trong phiếu xuất kho chương trình hỗ trợ người dùng có thể kiểm tra hàng tồn
kho theo vị trí – và Lấy hàng từ vị trí ra Phiếu xuất. Có thể thực hiện thao
tác lấy vật tư nhiều lần cho 1 phiếu xuất. Đây cũng là một tính năng cao cấp
trong chương trình giúp cho việc xuất kho lấy hàng cũng trở nên nhanh chóng
thuận tiện hơn khi nhân viên biết rõ hàng hóa còn tồn và vị trí ở đâu rút, ngắn
thời gian chuẩn bị đơn hàng.   

3.PHIẾU ĐIỀU CHUYỂN VỊ
TRÍ – BARCODE

–   Dùng để
điều chuyển hàng, xuất và nhập đồng thời hàng từ vị trí kho này đến vị trí kho
khác.

–    
Khi lập phiếu xuất điều chuyển, chương trình sẽ tự động tạo ra một phiếu nhập
cho kho nhận và một phiếu xuất cho kho xuất

4.SƠ ĐỒ KHO VỊ TRÍ

 Thể hiện các ô có
màu sắc khác nhau, tượng trưng cho số lượng ít, nhiều, trống tại ô đó.

–  Hiện thông tin
hàng của 1 vị trí, khi click vào ô trên sơ đồ, các vật tư tồn của ô vị trí sẽ
hiện thị ở lưới chi tiết ở dưới, bao gồm  mặt hàng, số kiện, số lượng, qui
cách đóng gói

– Tạo nhanh các phiếu
nhập, phiếu xuất, phiếu điều chuyển vị trí ngay trên sơ đồ kho, có hỗ trợ chọn
vị trí trên sơ đồ.

– In tồn kho : In label
tồn VT tại pallet

5.BÁO CÁO KHO

Báo cáo nhập – xuất –
tồn kho từng hàng hóa, nhóm hàng hóa. Tồn 1 kho hoặc trên tất cả các kho theo
quy cách hàng, vị trí, khách hàng, số lô, ngày lô…

6.TÍNH PHÍ LƯU KHO: Chương trình cho phép
người dùng quản lý thời gian lưu kho và tính tiền lưu kho cho khách hàng trong
trường hợp khách hàng ký gửi hàng.

Phần mềm TTV STORE
2022.Net –  sẵn sàng kết nối với các modul sản xuất khác
nằm trong hệ
thống Quản Lý DN Tổng Thể – TTV ERP 2022.Net  system
:

+ Modul quản lý Nhân Sự
Và Tính Lương – TTV HRM 2022.Net

+ Modul quản lý Tài
Chính Kế Toán Quản Trị Sản Xuất – TTV SA 2022.Net

+ Modul quản lý Bảo Hành
Máy Móc Thiết Bị  – TTV Maintenance 2022.Net

+ Modul quản lý Kinh
Doanh Xuất Nhập Khẩu – TTV Bussines 2022.Net

** Tùy khách hàng có nhu
cầu mua từng gói hoặc kết hợp nhiều gói để giảm chi phí triển khai

Mọi thông tin chi tiết
xin liên hệ:

Ms.Nguyễn Tú Anh – Sale
Management

DĐ:  0909 45 88 00

ĐT: (028) 3842 6697 –
3842 6698

Email: trithucviet1@yahoo.com – www.ttvsoft.vn