Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn – ONLINE 24/24

Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn – ONLINE 24/24

ü  Quản lý hệ thống, phân quyền
sử dụng cho các user

    
Người dùng tự tạo user cho người sử dụng

    
Phân quyền menu sử dụng, phân quyền nhập liệu
và xem báo cáo trong phần mềm

    
Xem lịch sử người dùng

ü  Quản lý tình trạng phòng
trên Sơ đồ phòng

     Tình trạng phòng hiển thị bằng màu sắc trực quan,
chi tiết, dễ dàng kiểm tra và sắp xếp phòng

    
Cung cấp đầy đủ các tiện ích để thực hiện check
in, check out cho khách lẻ và khách đoàn. Cung cấp danh sách khách đăng ký tạm
trú tại khách sạn

     Dễ dàng nâng cấp phòng, đổi phòng, tách phòng

ü  Quản lý Đặt phòng, Nhận
phòng, Tính tiền (tiền phòng, các dịch vụ khác)

     Sử dụng sơ đồ đặt phòng đơn giản và thông minh. Có
thể xem lịch sử tình trạng phòng và tìm kiếm phòng trong tương lai dễ dàng

     Thực hiện đặt phòng cho khách lẻ và khách đoàn thuận
lợi, nhanh chóng. Áp giá từng phòng hoặc áp giá cho đồng loạt phòng chọn

ü  Quản lý Dịch vụ phòng
(trong/ ngoài phòng)

    
Quản lý dịch vụ phòng đã sử dụng và tính tiền
cho các sản phẩm sử dụng tại Mini Bar, Spa, Nhà Hàng và các dịch vụ gia tăng tại
khách sạn

    
Dễ dàng thực hiện chức năng gộp/tách bill, chuyển
dịch vụ ngoài phòng như từ Nhà Hàng, Spa, Karaoke..

ü  Quản lý tình trạng Vệ sinh
phòng

    
Theo dõi tình trạng buồng phòng, phòng sạch, dơ,
đã vệ sinh

    
Dữ liệu buồng phòng dễ dàng kết xuất ra Excel,
dễ dàng phân công cho nhân viên buồng phòng

ü  Quản lý Kho vật tư, trang
thiết bị phòng

    
Theo dõi sản phẩm, vật tư, trang thiết bị mua
vào, xuất ra sử dụng cho phòng

    
Theo dõi tồn kho

ü  Quản lý công nợ

    
Tổng hợp công nợ theo khách hàng, nhóm khách
hàng

    
Theo dõi công nợ phải thu khách hàng, phải trả
nhà cung cấp

ü  Báo cáo tình trạng phòng,
doanh thu, hiệu suất phòng

    
Doanh thu có tức thì khi phòng tính tiền, doanh
thu được nhóm theo loại phòng, loại khách hàng

    
Báo cáo doanh thu được thể hiện trên sơ

    
Giá bình quân, số đêm đã bán được hiển thị đầy
đủ và chính xác

ü  Hệ thống báo cáo

    
Hệ thống báo cáo đầy đủ và chi tiết, có thể kết
xuất ra định dạng Excel hoặc PDF

     Xem
báo cáo trên tất cả các thiết bị di động, máy tính PC. Tiết kiệm chi phí đầu tư
hạ tầng công nghệ cho doanh nghiệp bằng công nghệ điện toán đám mây

            Mọi thông tin chi
tiết xin liên hệ:

Ms.Nguyễn Tú Anh – Sale Management

DĐ:  0909 45 88 00

ĐT: (028) 3842 6697 – 3842 6698

Email: trithucviet1@yahoo.comwww.ttvsoft.vn