Phần Mềm Kế Toán – Phát hành Hóa Đơn Điện Tử

CÔNG TY PHẦN MỀM TRI THỨC VIỆT
– CUNG CẤP PHẦN  MỀM QUẢN LÝ DN

+ Phần mềm quản lý tài chính kế
toán – Tính giá thành sản xuất

+ Phần mềm quản lý nhân sự và
tính lương

+ Phần mềm quản lý khách hàng,
kho hàng 

1.Các tính năng quản lý trong chương trình

–   Quản lý đơn hàng:  Lập đơn hàng, xuất bán theo
đơn hàng, kiểm tra đơn hàng đã bán, chưa bán, hạn giao hàng, hàng giao thừa thiếu
so với đơn hàng.

–   Mua
hàng:
mua hàng theo phiếu đề xuất
mua, theo dõi công nợ theo KH, chi tiết từng hóa đơn. Quản lý mức chiết khấu
mua hàng theo vật tư, nhân viên KD, khách hàng

–   Bán
hàng
:
  bán hàng theo đơn đặt
hàng. Quản lý mức chiết khấu bán hàng cho KH, nhân viên KD trên từng mặt hàng,
hoặc trên tổng doanh số.

–   Quản
lý tồn kho
: Báo cáo nhập – xuất –
tồn kho từng hàng hóa, nhóm hàng hóa. Tồn 1 kho hoặc trên tất cả các kho.

–   Quản
lý công nợ – doanh thu
: tập hợp
công nợ theo KH, nhóm KH, công nợ chi tiết từng hóa đơn, theo dõi doanh thu KH,
nhóm KH, doanh thu từng hàng hóa, nhóm hàng hóa. Quản lý doanh thu, chi phí..

–   Kế
toán tổng hợp:
đầy đủ sổ sách kế
toán, báo cáo tài chính theo TT 200/2014/TT-BTC. Chương trình hỗ trợ xuất báo
cáo trực tiếp qua phần mềm Tax online, và tất cả các báo cáo có thể xuất ra được
excel trong trường hợp cần thiết.

–   Phần
mềm bảo mật thông tin:
phân quyền
sử dụng theo đúng công việc kế toán viên một cách khoa học, phân quyền chi tiết
nhập liệu và xem báo cáo quản trị.

2.   Các
tính năng cao cấp mới – cho phiên bản TTV_MAS 2022.Net Online

–   Tính năng nhập liệu từ nhiều nơi và xem báo cáo online qua
Internet =>số liệu tổng hợp về văn phòng công ty ngay tức thì

–   Hệ thống báo cáo quản trị e–Report: chương trình tự gửi email cho
lãnh đạo các báo cáo quản trị (tiền mặt, công nợ, tồn kho…) theo lịch định sẵn.

–   Hệ thống cảnh báo sớm: công nợ vượt mức, tồn kho trên hoặc dưới mức
cho phép

3.
Phát hành hóa đơn điện tử trực tiếp từ phần mềm TTV vào hệ thống phát hành hóa
đơn Viettel

** Chương trình Phần Mềm TTV sẵn
sàng chỉnh sửa và mở rộng theo yêu cầu riêng phù hợp với từng mô hình kinh
doanh của Khách Hàng

Mọi
thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TRI THỨC VIỆT

82 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, HCM

Ms.Nguyễn Tú Anh – Sale Management

DĐ:  0909 45 88 00

ĐT: (028) 3842 6697 – 3842 6698

Email: trithucviet1@yahoo.comwww.ttvsoft.vn