Những quy định trong quản trị kinh doanh

 Du Học Ngành Quản Trị Kinh Doanh Ở Đâu Là Tốt Nhất? - Swinburne

Những quy định bạn cần phải biết khi làm
trong ngành quản trị kinh doanh,

Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và văn hóa

 

Đây là các yếu tố quan trọng mà mọi doanh nghiệp phải
xác định cho mình được những điều này để làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của
doanh nghiệp sau này.

 

– Xây dựng hệ thống mục tiêu/chiến lược

 

Xây dựng hệ thống mục tiêu, chiến lược giúp doanh nghiệp
xác định được con đường mình phải đi. Chỉ khi xác định được rõ những mục tiêu
này doanh nghiệp mới đánh giá được hiệu quả hoạt động của mình.

 

– Thiết lập sơ đồ tổ chức, bảng mô tả công việc và
KPIs

 

Đây là hệ thống giúp doanh nghiệp tổ chức bộ máy nhân
sự, phân công công việc và giao chỉ tiêu, đánh giá thành tích và khuyến khích,
khen thưởng nhân viên của mình.

 

– Xây dựng hệ thống quy trình, quy định và hướng dẫn

 

Hầu như các doanh nghiệp đều có nhưng chưa đầy đủ,
không cập nhật thường xuyên hoặc tệ hơn là không được đưa vào áp dụng. Việc xây
dựng một cách khoa học, chi tiết hệ thống quy trình, quy định và hướng dẫn này
làm cho việc vận hành doanh nghiệp trở nên trơn tru hơn và nhờ đó việc quản lý
doanh nghiệp cũng dễ dàng hơn nhiều.

 

– Tích hợp các hệ thống phần mềm

 

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sử dụng doanh nghiệp phần
mềm vào quản lý. Quy trình được thực tế hóa trên phần mềm giúp các bộ phận hoạt
động theo guồng tốt nhất. Trong đó không thể không kể đến phần mềm quản lý
doanh nghiệp ERP, đây là một phần mềm vô cùng hữu ích giúp đơn giản hóa quy
trình quản trị của doanh nghiệp

 

Về chi phí quản lý doanh nghiệp thì Chi phí quản lý
doanh nghiệp được định nghĩa là các khoản chi thường có liên quan đến toàn bộ
doanh nghiệp, chứ không phải cho bất kỳ hoạt động nào.

 

Như vậy, theo định nghĩa trên, chi phí quản lý doanh
nghiệp bao gồm:

 

Chi cho cán bộ quản lý.

 

– Chi phí vật tư, dụng cụ,

 

– Chi phí khấu hao tài sản cố định,

 

– Chi phí dịch vụ mua ngoài và các khoản chi khác bằng
tiền mặt.