Ngoại ngữ Atlantic- ưu đãi siêu sốc chỉ 99k/khóa học

Từ vựng tiếng anh chủ đề học tập

 Student: học sinh

– teacher: giáo viên

– Janitor: lao công

– principal: hiệu trưởng

– classroom: phòng học

– library: thư viện

– canteen: căn tin

– subjects: môn học

– blackboard: bảng đen

– projector: máy chiếu

– computor: vi tính

– Pupil : học sinh

– Primary school: trường tiểu học

– Secondary school: trường trung học

– School fees: học phí

– Rule – quy định

– Break the rule: vi phạm quy định

– School uniform: đồng phục học sinh

– PE kit: trang phục thể thao ở trường.