Một kế toán trưởng giỏi cần những yếu tố nào?

See the source image

Có rất nhiều yếu tố cần thiết để cấu thành một kế toán trưởng
giỏi, và nếu bạn muốn trở thành một kế toán trưởng chuyên nghiệp với một mức
lương đáng mơ ước thì những điều dưới đây rất cần cho bạn. Hiện tại kế toán trưởng
là một vị trí rất quan trọng trong một doanh nghiệp vừa và lớn, kế toán trưởng
vừa phải đảm nhiệm việc trông coi và quản lý sổ sách tài chính hoặc liên quan đến
vừa phải quản lý toàn bộ các nhân viên thuộc bộ phận kế toán. Bây giờ ta cùng bắt
đầu nhá.

 

1. Kế toán trưởng là
gì?

1.1 Kế toán trưởng là
gì?

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí
nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho
lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế
toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc
mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất. Trong các đơn vị kinh doanh,
doanh nghiệp, Kế toán trưởng luôn đứng dưới, làm việc dưới quyền Giám đốc Tài
chính (CFO).

1.2. Luật kế về kế
toán ở Việt Nam

Luật Kế toán đã được Quốc hội Việt Nam thông qua năm 2003 và
có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2004 đã quy định tiêu chuẩn đối với kế toán trưởng
là phải có trình độ đại học về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán và 2 năm kinh nghiệm,
hoặc trình độ trung cấp và 3 năm kinh nghiệm (trước đây quy định cùng là 3 năm
kinh nghiệm); đơn vị kế toán bắt buộc phải bố trí người làm kế toán trưởng hoặc
thuê người làm kế toán trưởng.

Như đã nói ở phần đầu, kế toán trưởng sẽ là người phụ trách
toàn bộ tất cả các nhân viên kế toán như kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế
toán tổng hợp, kế toán chi tiết. Cho nên việc yêu cầu người làm công việc kế
toán trưởng này có trình đồ chuyên môn cao và có kinh nghiệm làm kế toán khoản
2 năm kinh nghiệm, hay là có trình độ trung cấp với 3 năm kinh nghiệm, mới có
thể vào làm ở vị trí kế toán trưởng được.

 

2.Các tiêu chuẩn va
điều kiện cần có của các kế toán trưởng.

Các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định chi tiết trong điều
53 của luật kế toán như sau:

2.1 các tiêu chuẩn của
cần có ở kế toán trưởng?

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ bâc trung cấp trở
lên.

+ Đã làm ở công ty, doanh nghiệp trước đó 2 năm, người có
trình độ đại học trở lên làm hay thực tập ở các công ty doanh nghiệp với 3 năm
kinh nghiệm trở  lên

2.2 Người là kế toán
trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng

2.3 Chính phủ quy định
cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kê toán trưởng phải phù hợp với từng loại đơn
vị kế toán

3.Trách nhiệm và những
quyền của kế toán trưởng

 

Điều 54, luật kế toán
gồm:

3.1 KẾ toán trưởng có
trách nhiệm:

+thực hiện đúng các quy định chung của pháp luật về kế toán,
tài chính ở trong đơn vị kế toán.

+thực hiện điều hành bộ máy kế toán theo quy định của luật.

+lập báo cáo tài chính theo định kỳ hàng tháng, hàng quý hay
hàng năm.

3.2  Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn,
hay nghiệp vụ kế toán

3.3 Kế toán trưởng
làm trong cở quan nhà nước, đơn vụ sự nghiệp, tổ chức có sử dụng ngân
sách
của nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sự dụng ngân sách nhà nước và
doanh nghiệp nhà nước, còn có những quyền

+ Nếu có ý kiến yều cầu trình bày bằng văn bản với người đại
diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng
lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

 

b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp
đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính
của doanh nghiệp

 

c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác
với ý kiến của người ra quyết định;

 

d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của
đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong
đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực
tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải
chịu trách nhiệm về hậu qu của việc thi hành quyết định đó.

 

4. Mức lương của kế toán trưởng

 

4.1 Mới ra trường

Với đà kinh tế phát triển như hiện nay, thì mức lương của kế  toán mới ra trưởng đã rơi vào khoản trên 8tr,
nếu biết thêm nhiều kỹ năng khác thì mức lương có thể cao hơn nữa tùy theo năng
lực hay các kỹ năng sẵn có của bạn.

 

4.2 Có nhiều năm kinh nghiệm

Hiện nay nhà nước có không quy định cụ thể nào về mức lương
cứng của kế toán trưởng, cho nên tùy vào năng lực hay tài năng của bạn mà mức
lương của bạn có thể từ 1000$ trở lên. Việc mức lương của bạn cao hay thấp còn
tùy vào từng công ty doanh nghiệp mà mức lương của bạn có thể cao hơn những noi
khác.

 

4.3 Các yếu tố có thể ảnh hưởng tới mức lương của bạn

a. Năng lực và kinh nghiệm của kế toán trưởng

Tùy vào năng lực hay kinh nghiệm của bạn, thì mức lương có
thể cao hay thấp, đối với những người có ít kinh nghiệm thì mức lương chỉ đạt từ
5 đến 8tr mà thôi. Nhưng chỉ cần bạn có kinh nghiệm ít nhất từ 6 tháng đến 1
năm thì mọi chuyện sẽ khác thôi, lúc đó mức lương của bạn có thể chạm móc
20t.Và bạn có thể được đưa bạn tới những vị trí cao hơn với những mức lương cao
hơn.

b. Tùy vào nơi bạn làm việc

Như mình đã nói ở trên thì, tùy vào nơi bạn làm việc mà mức
lương của bạn có thể cao hay thấp, tùy vào doanh nghiệp hay công ty bạn làm việc
mà mức lương có thể cao hơn nhưng nơi khác.

 

5.Tổng kết.

Vậy mình đã tổng hợp cho các bạn những điều cần biết về kế
toán trưởng . Mong với những thông  tin
trên sẽ giúp các bạn có đucợ n