Lưỡi cắt gạch men105x20x1.2

Lưỡi cắt gạch men xanh da trời

Đường kính: 105 mm

Size: 105*1.2*20mm

Ứng dụng: Cắt gạch men, bóng kính..

Không mẻ gạch