Lọc tách cặn khử khí Flamco Hà Lan sản phẩm nổi tiếng chính hãng tại Pgtech VN.

Lc
tách c
n kh
khí Flamco Hà Lan
 đượPgtech nhp khu và phân phi ti th trường Vit Nam. Ngoài ra,
chúng tôi còn phân ph
i các dòng sn phm ca Flamco như bình giãn n Flamcothiết
b
thy
l
c
, các thiết b cơ đin cho h HVAC, Chiller… Ti Pgtech chúng tôi có đa dng các sn phm, nhưng hôm nay chúng tôi s chia s nhng gii pháp v thiết
b
lc
tách c
n kh
khí Flamco Hà Lan
.

 

Lc tách cn kh khí có tên tiếng anh là Dirt&Air Separators Flamco, nó là công ngh lc đin t cho nước làm mát Chiller và Boiler.
Hay hi
u rõ hơn nó là mt thiết b loi b các cn bn sinh ra trong quá trình tun hoàn liên tc ca h thng ví d như cn bn, cáu bn. Chúng ta đã có côn ngh lc tách cn kh khí Flamco Hà Lan
này đ
giúp h thng không b đóng cn bám vào đường ng thiết b, không phi dng h thng đ v sinh đc đo và cũng đ loi b bt khí ra khi ngun nước liên tc trong mch tun hoàn. Nếu không có thiết b này thì chúng ta vn cn đnh kỳ v sinh dng h thng đ v sinh nh hưởng ti hot đng và cáu cn bám dính nhiu gây ra hao mòn máy móc, tn công sc chi phí và thi gian. Do vy, vic trang b thiết b lc tách cn kh khí Flamco Hà Lan là
đi
u vô cùng cn thiết đi vi h thng Boiler và Chiller.

 

Ưu đim ca lc tách cn kh khí Flamco Hà Lan:

 

·  Tiết kim năng lượng đin tiêu th

 

·  Không tn công sc, thi gian, chi phí bo trì bo dưỡng

 

·  Duy trì h thng vn hành n đnh

 

·  Lc tách cn kh khí Flamco Hà Lan có giá
thành h
p lí ti Pgtech

 

·  Loi b tp cht cn bn, các bt khí nh li ti

 

·  Nâng tao tui th cho h thng, máy móc,…

 

Lc tách cn kh khí Flamco Hà Lan được sn xut trên dây chuyn chuyên nghip, đi ngũ kĩ thut có nhiu kinh nghim tay ngh cao. Hàng năm Flamco Hà Lan
đã đ
ưa ra th trường rt nhiu các model ca thiết b lc tách cn kh khí. Đ phù hp vi h thng ca các công trình d án khác nhau, nhà sn xut đã sn xut ra đa dng các size ph biến:

 

·  Lc tách cn kh khí kết ni ren ren kích: DN20, DN25, DN32,
DN50

 

·  Lc tách cn kh khí kết ni hàn: DN50, DN65, DN80, DN100,
DN125, DN150, DN200, DN250

 

·  Lc tách cn kh khí kết ni bích: DN50, DN65, DN80, DN100,
DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN500, DN600. Ngoài ra, Pgtech
chúng tôi có th
đáp ng nhng size ln hơn na cho nhng h thng ln.

 

nh hưởng ca vic không có h thng lc tách cn kh khí Flamco Hà Lan cht lượng cao.

 

+ Cn bn, cáu cn bám dính vào máy móc, đường ng

 

+ H thng vn hành không được hiu qu

 

+ Mt công sc, chi phí ty ra h thng

 

+ Hao ht năng lượng, hng hóc cánh bơm

 

+ Tóm li, tt c các nh hưởng trên đu dn đến vic hiu qu cho h Chiller, Boiler s kém dn.

 

Lp đt thiết b lc tách cn kh khí Flamco Hà Lan có hiu qu hơn đến 60% so vi các thiết b tách khí khác. Đ h thng ca bn vn hành hin đi hơn, hoàn thin hơn chúng tôi khuyên bn nên lp thêm bình giãn n Flamco Hà Lan cht lượng cao đ h thng vn hành mt cách hiu qu nht.

 

Tóm li, thiết b lc tách cn kh khí Flamco Hà Lan là mt công ngh rt thông minh đóng vai
trò không th
thiếu cho h Chiller, Boiler ti các công
trình d
án ln
 như trung tâm thương mi, tòa nhà cao tng, nhà máy, xí nghip, khu ngh dưỡng,… Đ la chn được thiết b lc tách cn kh khí Flamco Hà Lan phù hp vi ng dng ca các bn, hãy liên h vi Pgtech đ được tư vn chi tiết v thiết b này cũng như các sn phm khác.

 

Không ch có lc tách cn kh khí Flamco Hà Lan, ti Pgtech còn có rt nhiu các sn phm khác như van công nghipthiết
b
đo
lò xo chng rungkhp ni mmvan điu khinthiết b x lý nước cngx lý cáu cn đá vôi,…

 

PGTECH COMPANY LIMITED – Giao Hàng Toàn Quc và Các Nước Trong Khu Vc
ADDRESS VPGD: T
ng 19, Phòng 19.07, Tòa Nhà C14-CT2, Bc Hà, B Công An, Đường T Hu, Nam T Liêm, HN.
Đ
a ch: S 12, Ngõ 28, Đường Tây H, Phường Qung An, Qun Tây H, TP Hà Ni.
Đi
n thoi: +84-24-7302
3588/ Fax: +84-24-7302 3589 Hotline: 0962 875 986
E-mail:
info@pgtech.com.vn Phòng KD: sales@pgtech.com.vn
Website:
www.pgtech.com.vn