KTOVN.COM l Nguyễn Hoàng Thạch thắng knock-out chóng vánh trước Lê Hoài Linh với đòn khóa

KTOVN.COM l Nguyễn Hoàng Thạch thắng knock-out chóng vánh trước Lê Hoài Linh với đòn “khóa siết” tại Tứ Kết Giải đấu MMA Dragon Fight League (DFL). l Liên Phong MMA x KTO Châu Á.

https://www.youtube.com/shorts/bR3oVB04gF0?t=2&feature=share 

Võ đường Liên Phong MMA x KTO Châu Á: Đối Tác Thương Hiệu độc quyền năm 2023.

#lienphongmma #ktochaua #mma #vothuat #ktovn #johnnytringuyen #tranquangloc #lionchampionship2023 #dragonfightleague #dfl #reels #shorts