KTOVN.COM l Dàn LINE UP Đối Tác Võ Thuật của KTO Châu Á: Võ đường Liên Phong

KTOVN.COM l Dàn LINE UP Đối Tác Võ Thuật của KTO Châu Á: Võ đường Liên Phong by Johnny Trí Nguyễn (mảng MMA), Saigon Sports Club (mảng Muay Thái và Boxing), Cocky Buffalo (mảng Boxing).

KTO Châu Á giờ đây là thương hiệu Nhà Cái duy nhất là Đối Tác của 3 mảng lớn nhất trong Võ Thuật Việt Nam, bao gồm: Boxing, MMA và Muay Thái.

Võ Thuật “tinh hoa hội tụ”, KTO Châu Á hoàn thành “bản thiết kế vĩ đại”! FIGHTING, KTO Châu Á!!!!


#boxing #mma #muaythai #vothuat #ktochaua #kto #lienphongmma #saigonsportsclub #ssc #cockybuffalo