Kế toán thuế trọn gói

   Làm sao để ngân hàng có thể cho doanh nghiệp
bạn vay vốn? 1 Báo cáo tài chính đẹp thì chắc chắn là báo cáo phải có lãi. Vậy
làm sao để có 1 báo cáo tài chính đẹp ?

   Dịch vụ lập BCTC vay vốn Ngân hàng của Công ty TNHH Kế Toán và Kiểm Toán MVA Việt
Nam
 có những ưu điểm vượt trội:

 1.Báo Cáo Tài Chính của công ty chúng tôi
được đảm bảo tính chính xác, trung thực, đúng biểu mẫu quy định, mang tính pháp
lí cao.

 2.Tuyệt đối hợp lí hóa sổ sách chứng từ, cung
cấp đầy đủ tài liệu mà ngân hàng có thể sẽ cần để xem xét hồ sơ vay vốn/trả nợ
của Doanh nghiệp bạn.

 3.Dịch vụ lập BCTC vay vốn Ngân Hàng nhanh,
hiệu quả, chính xác với phương châm tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian, công
sức của khách hàng.

 4.Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, cẩn trọng và
giàu kinh nghiệm sẽ không để xảy ra bất kì sai sót nào trong quá trình làm
việc. Chính vì vậy, Báo Cáo Tài Chính được viết ra sẽ là sản phẩm hoàn thiện
mang lại hiệu quả vay vốn cao nhất.

   Làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng để
giúp Doanh nghiệp bạn có đủ nguồn vốn tài chính. Tuy nhiên, ngân hàng lại xem
xét rất kỹ vấn đề này, chỉ thông qua vài bước kiểm tra đã có thể quyết định
xem, có nên cho Doanh nghiệp bạn vay vốn hay không? Vì thế, Doanh nghiệp cần
chú ý các chỉ tiêu trên trong báo cáo tài chính để Doanh nghiệp dễ dàng thông
qua khoản vay vốn, có lợi ích cho Doanh nghiệp .

   Vậy hãy để Công ty TNHH Kế Toán và Kiểm Toán MVA Việt Nam giúp công ty bạn
việc này. Làm Báo cáo tài chính vay vốn
ngân hàng, bạn cần chú ý đến các chỉ tiêu phân tích tài chính phải đạt yêu
cầu. Mà Ngân hàng thực chất xem xét báo cáo tài chính sạch đẹp thế nào chính là
phân tích các chỉ tiêu tài chính . Các chi tiều phân tích chủ yếu của họ là:

– Tỷ số thanh
toán hiện hành
:  Tài sản lưu động/nợ
ngắn hạn.

– Tỷ số thanh
toán nhanh
:  (Tiền mặt + TSLĐ khác +
Phải thu)/nợ ngắn hạn.

– Hệ số thanh
toán nợ dài hạn:
Giá trị còn lại của TSCĐ hình thành từ vốn vay/(Tổng số nợ
dài hạn – giá trị TSCDDD hình thành từ vốn vay).

– Hệ số nợ:
Nợ phải trả/Vốn CSH. Hệ số này càng nhỏ càng tốt. Vì càng nợ ít càng tốt.

– Tỷ suất tự
tài trợ
: VCSH/tổng nguồn vốn. Càng lớn càng tốt. Càng giảm được mức độ rủi
ro cho doanh nghiệp, có khả năng trả nợ cho Ngân hàng. 

– Vòng quay các
khoản phải thu
: Doanh thu/(phải thu khách hàng bình quân đầu kỳ + cuối kỳ).
Chỉ số này càng cao càng thu hồi nợ chậm, nhưng thu hồi nợ nhanh quá lại không
tốt lắm còn yếu tố quan hệ khách hàng nữa.

– Vòng quay
hàng tồn kho:
Giá vốn/Hàng tồn kho bình quân. Chỉ tiêu này đừng để cao quá
hoặc thấp quá. Thấp nghĩa là hàng bán chậm, bán hàng kém hiệu quả, mà cao quá
thì không có hàng dự trữ để có kế hoạch kinh doanh.

– Vòng quay VLĐ:  Doanh thu/VLĐ bình quân. Cái này tùy thuộc
vào đơn vị bạn, nếu là thương mại thì cần cao nhưng xây dựng thì không quá cao
cũng được. Nó thể hiện khả năng thu hồi vốn.

– Sức sản xuất
TSCĐ
: Doanh thu/Giá trị TSCĐ

– Sức sinh lợi
TSCĐ
: Lơi nhuận sau thuế/giá trị TSCĐ

2 chỉ số này càng cao
càng tốt. Nó cho thấy doanh thu và lợi nhận sử dụng vốn là hiệu quả.

   Và trên là các chỉ tiêu các Ngân hàng họ
thường phân tích và đánh giá là BCTC là đẹp hay sạch. Các chi tiêu tài chính
này yêu cầu bạn phải quan tâm tới các khoản chính: khoản phải thu, phải trả,
hàng tồn kho, tài sản cố định, vốn chủ sở hữu, doanh thu, giá vốn… 

  
Lợi ích khi Doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ

– Tiết kiệm chi phí một cách tối đa
cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo mau chóng thuyết phục được phía Ngân hàng

– Hoàn thiện trọn bộ hồ sơ báo cáo
tài chính để có thể vay vốn trong thời gian nhanh nhất

– Doanh nghiệp được hỗ trợ, tư vấn
với đội ngũ giàu kinh nghiệm của Công ty.

Nếu doanh nghiệp cần
làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng hãy để Công ty TNHH Kế Toán và Kiểm Toán MVA Việt Nam làm hồ sơ cho bạn.