Học xuất nhập khẩu thực tế 0902 86 86 84

Khoá học “NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ”
hotline: Ms Thanh 0902 86 86 84


Chương trình học cung cấp kiến thức toàn diện, cập nhật và bám sát thực tế về hoạt động xuất nhập khẩu bao gồm các nghiệp vụ:

– Thuê tàu,

– Mua bảo hiểm,

– Làm thủ tục hải quan điện tử,

– Thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại……

tuân theo quy định của pháp luật, hiệp ước và các thông lệ quốc tế.

???????????? Với phương pháp giảng dạy “học đi đôi với thực hành” dựa trên các tình huống và chứng từ thực tế, khóa học này phù hợp với mọi đối tượng dù đã học hay chưa theo học chuyên ngành liên quan đến Xuất nhập khẩu:

– Thời gian học: buổi tối hoặc cuối tuần

– Thời lượng: 2 tháng

– Học phí: 3.500.000 đ

– Hình thức: học online qua ZOOM