Học viện Tài chính cấp chứng chỉ Kế toán trưởng

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG ONLINE
CHỨNG CHỈ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CẤP PHÔI BỘ TÀI CHÍNH

+++) Hình thức học và thi: ONLINE
+++) Thời gian học: buổi tối (7h-9h)
+++) Nội dung đào tạo: theo quy định tại Thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính
+++) Học phí: 2.500.000 đ/ học viên (Học viên không phải đóng thêm bất kì khoản nào)
+++) Kế toán trưởng doanh nghiệp ******* Kế toán trưởng Đơn vị nhà nước
CHỨNG CHỈ LÀ PHÔI DO BỘ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ VÀ CẤP, ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ PHÁP LÝ ĐỂ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

+++ Đăng ký (đt/zalo): Ms Thanh 0902 86 86 84 +++