Học tiếng Hàn chủ đề động vật

Từ vựng tiếng Hàn chủ đề động vật:

1. 돼지: Con Heo
2. 닭: Con gà
3. 말: Con ngựa
4. 개: Con chó
5. 고양이: Con mèo
6. 곰: Con Gấu
7. 공룡: Con khủng long
8. 나비: Con bướm
9. 새: Con chim
10. 소: Con bò