HỌC BẰNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG BỘ

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

HOLINE: Ms THANH 0902 86 86 84


– Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô

– Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ GTVT

“Người quản lý điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải” và “Người có trình độ chuyên môn về vận tải là người có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên”

– Thông tư 5830/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

1. Đối tượng học: Doanh nghiệp, cá nhân đã, đang và sẽ kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách bằng xe ô tô

2. Thời gian học: Ngoài giờ hành chính (buối tối)

3. Hình thức học: học online

4. Thời gian có chứng chỉ: 3 tháng

5. Chứng chỉ: Chứng chỉ sơ cấp QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ có giá trị pháp lý trên toàn quốc

6. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Cao đẳng Duyên hải

Chứng chỉ Sơ cấp Quản lý và khai thác vận tải đường bộ là chứng chỉ cần và đủ để lập hồ sơ xin giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký phù hiệu cho các xe kinh doanh vận tải

Tư vấn và đăng ký học: Ms Thanh 0902 86 86 84