gờ giảm tốc có ai trò quan trọng trong giao thông

Gờ giảm tốc được bố trí trên mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng hoặc mặt đường láng nhựa, thấm nhập nhựa còn tốt, bề rộng mặt đường từ 2,5m trở lên và có xe ô tô lưu thông qua điểm giao cắt; trường hợp bề rộng mặt đường nhỏ hơn 2,5m, tùy theo mức độ cần thiết có thể vận dụng cho phù hợp.

Gờ giảm tốc thường được sử dụng kết hợp với các loại cảnh báo khác như biển báo, đèn tínhiệu, chuông, còi, cần chắn tự động, v.v… để thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông.

Không bố trí gờ giảm tốc tại đường ngang tổ chức phòng vệ theo hình thức có người gác để tăng khả năng lưu thông của tuyến đường

Gờ giảm tốc là một cấu tạo dạng hình cong, nổi trên mặt đường, có tác dụng cưỡng bức các phương tiện giảm tốc độ trước khi đi qua vị trí nguy hiểm.

 gờ giảm tốc có vai trò  quan tọng trong giao thông, đảm baỏ an toàn cho mọi người, gờ giảm tốc thường được đặt ở nơi có đông dân cư  hoặc ngay nã 3, ngã 4 để tài xế giảm tốc độ đoạn đó

Không bố trí gồ giảm tốc trên đường ngang phòng vệ có người gác. Khi bố trí gồ giảm tốc, lưu ý đến tác dụng phụ do gồ giảm tốc gây ra đối với vận hành, điều khiển phương tiện của người tham gia giao thông.

 Để mau gờ giảm tốc quý khách vui lòng gọi 0983458460