Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là
nghĩa vụ và đó cũng chính là trách nhiệm của mỗi công dân. Bên cạnh đó nhiều
người còn băn khoăn thắc mắc không biết thuế TNCN là gì và làm sao để nộp
thuế TNCN . Vấn đề mà nhiều người quan tâm nhất đó chính là thuế TNCN được
tính như thế nào nó có phức tạp không?

   Việc bạn quan tâm về thuế này là chính xác
vì đây là vấn đề mà hầu như những ai khi có thu nhập đều nên biết và mỗi mức
thu nhập của mỗi người khác nhau thì có cách tính khác nhau. Vậy công thức
chúng ta áp dụng là gì?

  • Cách tính thuế TNCN khá đơn
    giản với công thức chung được đưa ra:
  • Thuế  TNCN =
    Thu nhập tính thuế  x Thuế suất

Tại Điều 22 luật thuế
TNCN đã quy định và chỉ rõ cách tính thuế TNCN với từng đối tượng như
sau:

cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan

   Những
ai phải đóng thuế thu nhập cá nhân ?

   Đối tượng trực tiếp của thuế TNCN là
những công dân Việt Nam có thu nhập cao, tính cả những công dân Việt Nam công
tác trong nước hoặc nước ngoài và những công dân nước ngoài định cư không thời
hạn và có thu nhập tại Việt Nam.

   Trong hoạt động của doanh nghiệp, các phần
chi trả cho nhân viên chiếm một phần không nhỏ trong ngân sách. Để thuận lợi
cho quá trình thu thuế thu nhập cá nhân, pháp luật đã quy định chủ thể chi trả
thu nhập có nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân bên cạnh các nghĩa vụ
quyết toán các loại thuế khác.

   Theo quy định tại Luật Quản lý thuế thì
quyết toán thuế là việc xác định số thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời
gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế
hoặc thời gian tính từ khi phát sinh nghĩa vụ thuế đến khi chấm dứt hoạt động
phát sinh nghĩa vụ thuế.

   Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân
thì:

·       
Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kê khai,
khấu trừ, nộp thuế và nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối
với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;

·       
Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách
nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với mọi
khoản thu nhập theo quy định pháp luật về thuế.

   Đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập
chịu thuế thu nhập cá nhân:

   Các doanh nghiệp chi trả thu nhập cho nhân viên,
người làm việc cho doanh nghiệp của mình. Vì thu nhập của những cá nhân này do
doanh nghiệp chi trả, nên sẽ thuận tiện hơn khi chính doanh nghiệp thực hiện quyết
toán thuế thu nhập cá nhân.

   Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện quyết
toán thuế:

   Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương,
tiền công, các khoản thu nhập vãng lai khác (không ủy quyền cho tổ chức, cá
nhân chi trả quyết toán thay); thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán
hàng đa cấp thì khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp.

Dịch vụ quyết toán thuế
thu nhập cá nhân của
Công
ty TNHH Kế Toán và Kiểm Toán MVA Việt Nam gồm:

·       
Tư vấn cho khách hàng các quy định pháp
luật thuế nói chung và pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng;

·       
Tư vấn cho khách hàng các quy định và
trình tự, thủ tục, hồ sơ về quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

·       
Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá
nhân khi có sự ủy quyền của khách hàng, bao gồm: chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ
sơ quyết toán tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

·       
Thay mặt khách hàng sửa đổi, bổ sung hồ
sơ, trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu;

·       
Thực hiện các dịch vụ liên quan đến quyết
toán thuế khác khi khách hàng có nhu cầu.