Dịch vụ quyết toán thuế

Quyết toán thuế là công việc bắt buộc của một Doanh
nghiệp sau một thời gian thành lập và hoạt động với mục đích của cơ quan thuế
và rà soát thuế Thu Nhập Doanh nghiệp (TNDN), thuế Giá trị gia tăng (GTGT) ,
thuế TNCN của doanh nghiệp xem doanh nghiệp có hoạt động tốt và tuân thủ đúng
các quy định của pháp luật hay không. Tuy nhiên để thực hiện một cách chính
xác, kịp thời các nghiệp vụ trên không phải doanh nghiệp nào cũng làm
được. Một số khó khăn doanh nghiệp thường gặp phải khi quyết toán thuế
hiện nay.

   Sổ sách
kế toán, các báo cáo đã lập không trùng khớp với chứng từ thực tế hoặc có nhưng
không đúng theo quy định của cơ quan thuế.

   Chưa
nắm chắc về chuẩn mực, nghiệp vụ kế toán, thiếu nhân sự có trình độ, kinh nghiệm
dẫn tới những sai sót trong hệ thống sổ sách, phát sinh nhiều vướng mắc, sai
phạm về thuế gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp

   Với 
kinh nghiệm và uy tín của một công ty hàng đầu làm về Dịch vụ Kế toán – thuế
MVA Việt Nam thấu hiểu được những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Dịch
vụ quyết toán thuế ra đời với sứ mệnh giải quyết một cách triệt để, nhanh
chóng, kịp thời các vấn đề liên quan tới quyết toán thuế – sổ sách kế toán trên
mọi loại hình doanh nghiệp. MVA Việt Nam sẽ thay mặt bạn thực hiện tất cả các
công việc của một người kế toán, giao dịch, giải trình trước cơ quan thuế khi
họ kiểm tra.

   Nội
dung thực hiện các công việc trong dịch vụ quyết toán thuế

·       
Phân loại, kiểm tra chứng từ trước khi quyết toán thuế

·       
Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ kế toán.

·       
Nhận chứng từ của doanh nghiệp về để thực hiện công việc.

·       
Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro khi
quyết toán thuế.

·       
Lập các chứng từ kế toán theo quy định của Bộ Tài Chính

·       
Lập các chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi căn cứ từ chứng từ gốc.

·       
Lập các chứng từ ngân hàng liên quan, các phiếu kế toán khác.

·       
Lập các văn bản, giấy tờ, hợp đồng thủ tục hành chính để làm chặt
chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.

·       
Lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.

2. Thiết lập hệ thống sổ sách

·       
Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ,
khấu hao, lương…

·       
Lập hệ thống sổ cái các tài khoản.

·       
Lập sổ Nhật ký chung.

·       
In bộ sổ sách chứng từ gồm:

·       
Bảng cân đối số phát sinh, Bảng cân đối kế toán,

·       
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển
tiền tệ,

3. Cân đối lãi, lỗ, phân
tích rủi ro

   Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của
doanh nghiệp trong quá trình vận hành giao dịch chứng từ kinh doanh, nhằm phòng
tránh tối đa thất thoát cho doanh nghiệp.
   Cân đối hàng hóa, các loại chi phí,
lợi nhuận đảm bảo kế hoạch và quyền lợi của doanh nghiệp.

4. Hoàn thiện báo cáo,
hồ sơ

    Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai
thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng
hóa đơn.
   Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế
TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.
   Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm
tính quý, quyết toán năm.
   Lập báo cáo tài chính năm.
   Thanh tra thực tế: Ngồi làm việc, giải
trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.
   Thay vì phải bỏ ra một khoản tiền lớn
để nộp phạt cho những lỗi sai không đáng có. Nay đã có gói dịch vụ quyết toán
thuế, Công ty bạn có thể hoàn toàn an tâm hoạt động kinh doanh và phát triển
doanh nghiệp mà không phải lo lắng bất kỳ một vấn đề gì liên quan đến kế toán –
thuế.