Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

 

Công
ty Luật MVA Việt Nam
 cung cấp gói dịch vụ giải thể doanh
nghiệp với phương thức chuyên nghiệp, nhanh chóng, trọn gói, đảm bảo uy tín,
chi phí thấp. Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp của chúng tôi luôn đem lại cho
quý khách hàng sự tin cậy về chất lượng và sự đảm bảo về pháp lý.

MVA
Việt Nam
 hỗ trợ khách hàng những nội dung sau đây:

1. Tư vấn các nội dung
và trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện
hành:

– Tư vấn các vấn đề
pháp lý trước khi tiến hành thủ tục giải thể;

– Các trường hợp giải
thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn về trình tự
thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp;

– Tư vấn về việc họp
Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể

doanh nghiệp; Cách thức
ra quyết định giải thể doanh nghiệp;

– Tư vấn cách thức giửi
thông báo giải thể đến các tổ chức, các nhân có liên quan: chủ nợ,

người có quyền, nghĩa
vụ và lợi ích liên quan, người lao động;

– Tư vấn thủ tục đăng
bố cáo giải thể;

– Tư vấn phương thức
thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

– Tư vấn thủ tục đóng
mã số thuế.

– Tư vấn thủ tục xác
nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở
tài khoản;

– Tư vấn thủ tục huỷ
dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu trên cơ quan công an hoặc trên sở kế
hoạch;

– Tư vấn thủ tục trả
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. MVA Việt Nam hoàn
thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp:

– Thông báo về việc
giải thể;

– Biên bản họp về việc
giải thể;

– Quyết định về việc
giải thể;

– Đăng bố cáo giải thể
doanh nghiệp;

– Công văn đề nghị xác
nhận không nợ thuế tại Cục hải quan nếu doanh nghiệp có đăng ký xuất nhập khẩu;

– Công văn đề nghị xác
nhận đóng tài khoản ngân hàng hoặc cam kết chưa mở tài khoản;

– Công văn thông báo
giải thể và đề nghị chấm dứt hiệu lực của mã số thuế, gồm: Chốt thuế, quyết
toán thuế, đóng MST;

– Hồ sơ về các vấn đề
Thanh quyết toán các nghĩa vụ/quyền lợi bảo hiểm cho nhân viên doanh nghiệp
(nếu có);

3. MVA Việt Nam 
thực hiện các công việc sau giúp khách hàng:

– Tư vấn và soạn thảo
hồ sơ có liên quan đến việc Giải thể doanh nghiệp;

– Thay mặt khách hàng
thực hiện thủ tục xác nhận không nợ thuế tại Cơ quan Hải Quan;

– Thay mặt khách hàng
tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực của mã số thuế;

– Thay mặt khách hàng
nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh;

– Thay mặt và cùng với
doanh nghiệp làm thủ tục trả dấu tại cơ quan Công an hoặc sở kế hoạch và đầu
tư;

– Đại diện khách hàng
liên hệ với các cơ quan chức năng cần thiết cho việc thực hiện thủ tục giải thể
doanh nghiệp;

– Đại diện doanh nghiệp
nhận kết quả tại cơ quan chức năng.

4. Tư vấn sau giải thể:

MVA Việt Nam sẽ hỗ
trợ và tư vấn về các vấn đề:

– Cung cấp văn bản pháp
luật theo yêu cầu;

– Hướng dẫn và hỗ trợ
các vấn đề liên quan sau giải thể.