Đào tạo chứng chỉ Đại lý tàu biển

KHOÁ ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
Liên hệ: Ms Thanh 0902 86 86 84
———————————————-

Chứng chỉ Đại lý tàu biển là giấy tờ cần thiết để hành nghề đại lý tàu biển theo Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 và Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

???????? Đối tượng học: Cá nhân, công ty có nhu cầu kinh doanh dich vụ đại lý cho các hãng tàu, nhân danh chủ tàu thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ cần thiết tại Việt Nam.
———————————————

???????? Nội dung đào tạo: Theo quy định số 924/QĐ-CHHVN của Cục Hàng Hải Việt Nam

???? Phần 1: Bao gồm các kiến thức về pháp luật hàng hải, hải quan, biên phòng, kiểm dịch và các điều ước quốc tế có liên quan

???? Phần 2: Chuyên sâu về nghiệp vụ đại lý tàu biển

???? Phần 3: Tiếng anh chuyên ngành
Chứng chỉ: Cuối khóa học viên đủ điều kiện được thi lấy chứng chỉ đại lý tàu biển có giá trị toàn quốc.