Đại diện chính hãng máy bơm Masflo – Cộng hòa Pháp – DA Mappletree Bắc Ninh

Mua quyền ưu tiên cho tiên
Đại diện chính hãng máy bơm Masflo - Cộng hòa Pháp - DA M  097 ppletree Bắc NinhBơm chữa cháy MASFLO Đại diện chính hãng máy bơm Masflo - Cộng hòa Pháp - DA M  097 ppletree Bắc Ninh , dự án MappletREE BẮC NINH, công suất 461m3/h@76m. Theo tiêu chuẩn QCVN:02:2020 BCA.
Đại diện chính hãng máy bơm Masflo - Cộng hòa Pháp - DA M  097 ppletree Bắc NinhĐại diện chính hãng máy bơm Masflo - Cộng hòa Pháp - DA M  097 ppletree Bắc NinhĐại diện chính hãng máy bơm Masflo - Cộng hòa Pháp - DA M  097 ppletree Bắc Ninh
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP ĐẠI NAM
Mọi thông tin vui lòng LH:
Đại diện chính hãng máy bơm Masflo - Cộng hòa Pháp - DA M  097 ppletree Bắc Ninh 0976098633/ 0982415262