Cuộn kháng 50kvar 440V Mikro

Cuộn kháng Mikro với chức năng bảo vệ tụ bù, bảo vệ thiết bị đóng cắt. (Cuộn kháng 50kvar 440V Mikro )
Cuộn kháng Mikro làm tăng chất lượng điện năng cho hệ thống điện

Mikro là thương hiệu thiết bị điện nổi tiếng của Malaysia. Sản phẩm phổ biến tại thị trường Việt Nam chuyên về cuộn kháng và tụ bù công suất 1 pha – 3 pha, tụ dầu, tụ khô, Rơ le Mikro, bộ điều khiển tụ bù mikro là sản phẩm bán chạy số 1 tại việt nam.

Tính năng cuộn kháng Mikro:

– Nâng cao chất lượng điện năng

– Giảm méo dạng sóng hài.

– Giảm tổn thất điện năng.

– Dùng cho tải dung có họa tần cao.

– Tăng dung lượng và tuổi thọ cho tụ bù

– Bảo vệ quá nhiệt.

Cuộn kháng 50kvar 440V Mikro

Cuộn kháng Mikro với chức năng bảo vệ tụ bù, bảo vệ thiết bị đóng cắt. (Cuộn kháng 50kvar 440V Mikro )
Cuộn kháng Mikro làm tăng chất lượng điện năng cho hệ thống điện

Mikro là thương hiệu thiết bị điện nổi tiếng của Malaysia. Sản phẩm phổ biến tại thị trường Việt Nam chuyên về cuộn kháng và tụ bù công suất 1 pha – 3 pha, tụ dầu, tụ khô, Rơ le Mikro, bộ điều khiển tụ bù mikro là sản phẩm bán chạy số 1 tại việt nam.

Tính năng cuộn kháng Mikro:

– Nâng cao chất lượng điện năng

– Giảm méo dạng sóng hài.

– Giảm tổn thất điện năng.

– Dùng cho tải dung có họa tần cao.

– Tăng dung lượng và tuổi thọ cho tụ bù

– Bảo vệ quá nhiệt.

Cuộn kháng 50kvar 440V Mikro

Cuộn kháng Mikro với chức năng bảo vệ tụ bù, bảo vệ thiết bị đóng cắt. (Cuộn kháng 50kvar 440V Mikro )
Cuộn kháng Mikro làm tăng chất lượng điện năng cho hệ thống điện

Mikro là thương hiệu thiết bị điện nổi tiếng của Malaysia. Sản phẩm phổ biến tại thị trường Việt Nam chuyên về cuộn kháng và tụ bù công suất 1 pha – 3 pha, tụ dầu, tụ khô, Rơ le Mikro, bộ điều khiển tụ bù mikro là sản phẩm bán chạy số 1 tại việt nam.

Tính năng cuộn kháng Mikro:

– Nâng cao chất lượng điện năng

– Giảm méo dạng sóng hài.

– Giảm tổn thất điện năng.

– Dùng cho tải dung có họa tần cao.

– Tăng dung lượng và tuổi thọ cho tụ bù

– Bảo vệ quá nhiệt.