Cơ hội vàng Shantira: Một điểm chạm – Vạn kết nối.

Tổng quan diện
tích: 8,6 ha.

Mật độ xây dựng:
24 %

Vị trí: Vị trí đắc
địa nằm trên bãi biển An Bàng hoang sơ tuyệt đẹp – được bình chọn là một trong
những bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh.

Sản phẩm: Biệt thự
và căn hộ.

Ø 
Biệt
thự:

Diện tích: 270 –
348 m2

🎯 Giá chỉ từ: 22 -50 tỉ.

Biệt thự Anh Vũ:
294-348m2 (3 phòng ngủ).

Biệt thự Hải Phong:
386 – 306m2 (2-3 phòng ngủ).

Biệt thự Thủy Viên:
274-329m2 (2-3 phòng ngủ).

Ø  Căn hộ:

🎯 Giá chỉ từ: 2 tỉ – 10 tỉ.

Toàn A: 248 căn.

Toàn B: 249 căn.

Toàn C: 249 căn.

Chính sách bán
hàng:

+ Chính sách thanh
toán vốn tự có.

+ Chính sách hổ trợ
vay ngân hàng.

+ Chính sách thanh
toán sớm

💥 Áp dụng với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.