Chủ Giảm Hơn 2Tỷ, Giá Mới 5,6Tỷ Đất P hường Linh Chiểu, Thủ Đức, DT 125m2,HXH

-Gia đình tôi