Cầu chì bussmann SC-15

Điện áp định mức: 600Vac/170Vdc
Dòng điện định mức: 15A
Dòng cắt: 100kA
Dải lựa chọn của series từ 1/2(0.5)A đến 60A
Bảo vệ cơ bản của loại G từ với kích thước nhỏ, dải từ 1/2 đến 6A tác dụng nhanh, dải từ 7 đến 60A
có thời gian trễ tác động. Thời gian trễ – 12 giây (tối thiểu) ở 200% dòng định mức.
*** Tài liệu chi tiết tại:
https://tth-automation.com/san-pham/cau-chi-bussmann-sc-15/