Cầu chì bussmann NSD2

Điện áp định mức: 550V
Dòng điện định mức: 2A
Dòng cắt: 80kA
Kiểu cầu chì đa dụng, thuộc nhóm gG, dùng bảo vệ ngắn mạch và quá tải.
*** Tài liệu chi tiết tại:
https://tth-automation.com/san-pham/cau-chi-bussmann-nsd2/