Cầu chì bussmann JJS-10

Điện áp định mức: 600Vac
Dòng điện định mức: 10A
Dòng cắt: 200kA
Dải lựa chọn của series từ 1 đến 800A
Bảo vệ nâng cao với giới hạn dòng điện và cắt nhanh
Lý tưởng trong công nghiệp với các vị trí quan trọng, các vị trí có yêu cầu giới hạn dòng điện cụ thể.
*** Tài liệu chi tiết tại:
https://tth-automation.com/san-pham/cau-chi-bussmann-jjs-10/