Cầu chì bussmann C10G1

Cầu chì sứ, loại tròn 10×38
Điện áp định mức: 500V
Dòng điện định mức: 1A
Dòng cắt: 120kA
Kiểu cầu chì đa dụng dùng bảo vệ ngắn mạch và quá tải, thuộc nhóm gL/gG
*** Tài liệu chi tiết tại:
https://tth-automation.com/san-pham/cau-chi-bussmann-c10g1/