Cảm biến Renishaw Encoder Renishaw

Đại lý Cảm biến Renishaw

Cảm biến Renishaw Encoder Renishaw cung cấp một loạt cảm biến vô song, từ cảm biến kích hoạt đến công nghệ đo 5 trục REVO® mang tính cách mạng. Bất kể nhu cầu đo lường của bạn là gì, đều có đầu dò phù hợp với bạn.

Được trang bị công nghệ tiên tiến, REVO cho phép người dùng CMM đo dạng tính năng đồng thời tăng thông lượng đo và giảm sự can thiệp của người vận hành. Với bút cảm biến có thể lập trình và thay đổi cảm biến, người dùng REVO có thể tự động hóa ngay cả tác vụ đo phức tạp nhất.

Hơn nữa, các cảm biến REVO trong tương lai, cảm biến đầu tiên sẽ cho phép đo độ hoàn thiện bề mặt trên CMM, sẽ cho phép các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng hiện đang sử dụng nhiều thủ công được tích hợp vào quy trình kiểm tra CNC lần đầu tiên.

Model : Cảm biến Renishaw Encoder Renishaw

Cảm biến Renishaw RGH24Z30F00A

Cảm biến Renishaw RGH24B30A00A

Cảm biến Renishaw RGH24B15L00A

Cảm biến Renishaw RGH20B30L00A

Cảm biến Renishaw RGH24B30F00A

Cảm biến Renishaw RGH24Z30D00A

Cảm biến Renishaw RGH20X15D00A

Cảm biến Renishaw RGH20B30L00A

Cảm biến Renishaw REE0100E10B

Cảm biến Renishaw REE0100A10A

Cảm biến Renishaw RGS20-S RGS40-S

Cảm biến Renishaw RGH22S30D61A

Cảm biến Renishaw RGH22S50D61A

Cảm biến Renishaw RGH22X30D00A

Cảm biến Renishaw RGH22Z05D00A

Cảm biến Renishaw RGH24Z15F00A

Cảm biến Renishaw RGH26Q05N00A

Cảm biến Renishaw RGH41B05L00A

Cảm biến Renishaw RGH41D30D05A

Cảm biến Renishaw RGH41X30D05A

Cảm biến Renishaw RH100X30D05A

Cảm biến Renishaw RESM20USA052

Cảm biến Renishaw T2021-30A

Cảm biến Renishaw TI0040A20A

Cảm biến Renishaw RESM20USA229

Encoder Renishaw RGH20B30F00A

Encoder Renishaw RGH20D15A00A

Encoder Renishaw RGH22A05L00A

Encoder Renishaw RGH22B05L00A

Encoder Renishaw RGH22B05W00A

Encoder Renishaw RGH22B10L00A

Encoder Renishaw RGH22B30F00A

Encoder Renishaw RGH22B30L00A

Encoder Renishaw RGH22C15C00A

Encoder Renishaw RGH22C05F00A

Encoder Renishaw RGH22C50F00A

Encoder Renishaw RGH22D10D00A

Encoder Renishaw RGH22D30D00A

Encoder Renishaw RGH22X05D00A

Encoder Renishaw RGH24B15L00A

Encoder Renishaw RGH24B30L00A

Encoder Renishaw RGH24X15A00A

Encoder Renishaw RGH24Y30D30A

Encoder Renishaw RGH24Y30D31A

Encoder Renishaw RGH24Z15A00A

Encoder Renishaw RGH24Z30D00A

Encoder Renishaw RGH40A10L00G

Encoder Renishaw RGH40A30L00G

Encoder Renishaw RGH40A30L00A

Encoder Renishaw RGH40A50L00A

Encoder Renishaw RGH41B05W00A

Encoder Renishaw RGH41B30L00A

Encoder Renishaw RGH41G30F06A

Encoder Renishaw RGH22R30D00A

Encoder Renishaw RGH22R50D00A

Encoder Renishaw RGH24Z30F00A

Encoder Renishaw RGE25D01A62

Encoder Renishaw RGH22X50D00A

Sensor Renishaw RGH22Z15D00A

Sensor Renishaw RGH22Z30D00A

Sensor Renishaw RGH22Z50D00A

Sensor Renishaw RGH22Z10D00A

Sensor Renishaw RGH22Z20D00A

Sensor Renishaw RGH24B05L00A

Sensor Renishaw RGH24B50L00A

Sensor Renishaw RGH41A30L00A

Sensor Renishaw RGH41A50L00A

Sensor Renishaw RGH41B50L00A

Sensor Renishaw RGH41D50D05A

Sensor Renishaw RGH41G50F06A

Sensor Renishaw RGH41X50D05A

Sensor Renishaw RGH45X05D05L

Sensor Renishaw RGH45X15D05L

Sensor Renishaw RGH45X30D05L

Sensor Renishaw CN1260551

Sensor Renishaw CN102197282

Sensor Renishaw CN102388295

Sensor Renishaw CN102460077

Sensor Renishaw US20120072169

Sensor Renishaw CN1293983

Sensor Renishaw CN1314511

Sensor Renishaw US8987633

Sensor Renishaw DE10296644

Sensor Renishaw EP2350570

Sensor Renishaw EP2417423

Sensor Renishaw EP2438402

Sensor Renishaw US6465773

Sensor Renishaw DE10297440

Sensor Renishaw EP1469969

Sensor Renishaw JP4423196

Sensor Renishaw GB2395005

Sensor Renishaw JP5480284

Sensor Renishaw JP5659220

Sensor Renishaw JP5755223

Sensor Renishaw EP1094302

Sensor Renishaw GB2397040

Sensor Renishaw EP2390045

Sensor Renishaw US7367128

Sensor Renishaw JP4008356

Sensor Renishaw KR1630471

Sensor Renishaw KR1701535

Cảm biến Renishaw JP6074392

Cảm biến Renishaw JP5442174

Cảm biến Renishaw JP4813018

Cảm biến Renishaw JP5002559

Cảm biến Renishaw US7499827

Cảm biến Renishaw US8505210

Cảm biến Renishaw US10132657

Cảm biến Renishaw KR1851015

Cảm biến Renishaw US6481115

Cảm biến Renishaw US7723639

Cảm biến Renishaw US8466943

Cảm biến Renishaw DE10296644

Cảm biến Renishaw GB2395005

Cảm biến Renishaw JP4008356

Cảm biến Renishaw US7499827

Cảm biến Renishaw CN102197282

Cảm biến Renishaw EP2350570

Cảm biến Renishaw JP5480284

Cảm biến Renishaw KR1630471

Cảm biến Renishaw US8505210

Cảm biến Renishaw CN102388295

Cảm biến Renishaw EP2417423

Cảm biến Renishaw JP5659220

Cảm biến Renishaw KR1701535

Cảm biến Renishaw US10132657

Cảm biến Renishaw CN102460077

Cảm biến Renishaw EP2438402

Cảm biến Renishaw JP5755223

Cảm biến Renishaw JP6074392

Cảm biến Renishaw KR1851015

Cảm biến Renishaw US20120072169

Cảm biến Renishaw EP01103791

Cảm biến Renishaw US6465773

Cảm biến Renishaw CN1314511

Cảm biến Renishaw DE2390045

Cảm biến Renishaw EP1469969

Cảm biến Renishaw EP2390045

Cảm biến Renishaw JP5002559

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ

Địa chỉ: 77/17 Đường TL 29, Kp 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM

Mr Thắng : 0394 502 984