BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH – BỘ TÀI CHÍNH CẤP CHỨNG CHỈ

– Theo khoản 1 Điều 54 Luật kế toán quy định về các tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng : c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
– Thông tư 199/2011/TT-BTC, Điều 8. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
1. Phôi “Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng” (Phụ lục số 04) và Mã số đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước.
2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khoá học kế toán trưởng phải có trách nhiệm theo dõi, quản lý phôi chứng chỉ được cấp (Số đã nhận, số đã sử dụng, số bị hỏng và số chưa sử dụng) và định kỳ 6 tháng (1/1 và 1/7 hàng năm) gửi báo cáo về Bộ Tài chính để làm cơ sở tổng hợp chung toàn quốc.
– Học viện Tài chính là một trong những trường đầu tiên được Bộ Tài chính chấp thuận tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng.
Chúng tôi thông báo tuyển sinh thường xuyên và liên tục lớp kế toán trưởng có thông tin như sau:
1. Thời gian học: Ngoài giờ hành chính (buổi tối)
2. Thời lượng: 2 tháng
3. Hình thức học: ONLINE ZOOM Bản quyền
4. Chương trình học: theo quy định tại Thông tư 199/2011/TT-BTC
5. Đơn vị cấp chứng chỉ: Học viện Tài chính cấp chứng chỉ kế toán trưởng có giá trị pháp lý để bổ nhiệm kế toán trưởng theo Luật Kế toán
Vui lòng liên hệ để có thêm thông tin về lịch khai giảng gần nhất:

Ms Thanh 0902 86 86 84