BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI TỔNG HỢP ĐẢO PHÚ QUỐC

DỰ ÁN ” KHU DU LỊCH SINH THÁI TỔNG HỢP NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, TRUNG TÂM HỘI NGHỊ,  BIỆT THỰ NGHĨ DƯỠNG DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC”

(gọi tắt là “ DỰ ÁN TỔ HỢP ĐẢO PHÚ QUỐC”)

1.2. Chủ dự án
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN T
Giám Đốc: Ông
Địa chỉ: xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại:
1.3. Vị trí địa lý của dự án
Dự án Tổ hợp Dự án đảo Phú Quốc thuộc xã Gành Dầu, Cửa Cạn và xã Hàm Ninh, quy mô 1.160,192ha, trong dó: 659,753 ha diện tích mặt đất; 498,9 ha diện tích thuê dịch vụ môi trường rừng và 1,5392 ha diện tích mặt biển. 
Xem chi tiết: http://lapduan.com/moi-truong-dau-tu/du-an-dau-tu/bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-khu-du-lich-sinh-thai-tong-hop-dao-phu-quoc.html