ATLANTIC KHAI GIẢNG LỚP HỌC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN


Tiếng Hàn sơ cấp 1: 19h45-21h30 T2, T5


                             20h- 21h30 T3, T6


Tiếng Hàn trung cấp 1: 19h30-21h T3, CN


KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG


Tiếng Trung sơ cấp 1: 18h-19h30 T2, T6


                                 20h-21h30 T3, T6


                                 18h-19h30 T4, T7


                                  14h30-17h30 CN


Tiếng Trung sơ cấp 2: 18h-19h30 T3,T5


Tiếng Trung sơ cấp 3: 19h30-21h30 T3,T7


Tiếng Nhật sơ cấp 1: 8h-11h CN


 


HOTLINE: 0973.825.167


ZALO1: 0973.825.167


ZALO2: 0971.923.845


ZALO3: 0865.364.826