𝐄𝐥𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐥𝐥 𝐍𝐞𝐰 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢

𝐄𝐥𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐥𝐥 𝐍𝐞𝐰 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 ❤ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 đ𝐞̣𝐩, 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 🍻
➡ 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 👏
🚘 𝐄𝐥𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚 𝟏.𝟔 𝐀𝐓 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧: 𝟓𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
🚘 𝐄𝐥𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚 𝟏.𝟔 𝐀𝐓 Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭: 𝟔𝟔𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
🚘 𝐄𝐥𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚 𝟐.𝟎 𝐀𝐓 𝐂𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩: 𝟕𝟐𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
🚘 𝐄𝐥𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐍-𝐋𝐢𝐧𝐞: 𝟕𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
➡ Đặc biệt tặng ngay gói phụ kiện cực kỳ cao cấp, chính hãng khi mua xe Elantra, CHỈ ÁP DỤNG ĐẾN HẾT NGÀY 25/11/2022
📞📞📞 0912250278
🏪🏪🏪Địa chỉ: 278 Lê Duẩn, TP Pleiku